Jag är lärare & Webbredaktör och har arbetat inom folkbildningen sedan 1993. Jag har en Fil Kand i Statskunskap/Informatik/Inlärningspsykologi och gick lärarhögskolan i Växjö i början av 1990 talet. De sista åren har jag arbetat med kurserna förarintyget, kustskepparen och sjöväder på Folkuniversitetet. Jag är auktoriserad förhörsförättare åt nämnden för båtlivsutbildning. Fritidsbåten finns i Kalmarsund.

Civilt är jag lärare i Samhällskunskap, hållbart samhälle och E - handel.

Jag blev tidigt intresserad av datorn som hjälpmedel i skolan och fick bl.a. handledning från dåvarande teleskolan i Kalmar i början av 1980 talet. Så småningom började jag att i liten skala utveckla läromedel som egen företagare främst åt folkbildningen och olika förlag.

Jag är intresserad av att utveckla datoriserade test för olika områden. Jag är auktoriserad PEXO vakt åt transportstyrelsen. Det sista stora projektet som jag varit inblandad i är att tillsammans med TYA utveckla test för inlärning av Yrkeskompetens ( TYA = branschorganisationen för Tung trafik ).

Jag arbetar också med utveckling av  e learning åt SCANIA.